Close nav
close

Kullanım Koşulları

Sanalexpress.com  internet kullanıcısının aşağıdaki koşulları kabul etmesi halinde kullanımına sunulmuştur. Sanalexpress.com  web sitesini kullanan her kullanıcı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Telif Hakları

Sanalexpress.com sitesinin tüm hakları  Sanalexpress.com 'a aittir. Sanalexpress.com ’un içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri ve yazı, makale, ilan fotoğraf, resim, doküman ve benzeri fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal hukuki mevzuat tarafından korunmaktadır. Bu ürünlerin hiçbiri,  Sanalexpress.com izni olmadan kullanılamaz. Bu ürünlerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları kanuni olarak yasaklanmıştır.

Sanalexpress.com Sitesi Kullanım Şartları ve Yükümlülükleri;

A.) Sanalexpress.com ’ye ‘Üye’ olmakla ‘Sözleşmeyi tamamen okuduğunuzu,  Sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz. Kullanıcı kendisine ait kullanıcı adı ve şifreyle yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. Kullanıcı kendi şifre ve kullanıcı adını bir başkasına vermemeyi taahhüt eder. Bununla ilgili hukuki yaptırımlar İşbu ‘Sözleşmede yer almaktadır.

B.) Üyeler Sanalexpress.com sitesinde hukuka yaraşır eylem ve davranış içinde bulunmalıdırlar. Üyelerin Sanalexpress.com ’de gerçekleştirdikleri her türlü fiil ve eylemden doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir.

C.) Üyeler Sanalexpress.com içerisinde bulunan materyalleri (ilan, metin, makale, yazı, resim, link, kodlamalar, alan ve alt alan adları yapısı, dosya, klasör, veri tabanı bilgileri, yardım ve diğer kategoriler, üyelik sözleşmesi, gizlilik politikası ve kullanım koşulları, videolar ve her türlü yazılı, görsel ve işitsel öğeler) kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, başka bir siteye veya üçüncü bir şahsa vermeyeceğini, başka bir yerde kullanmayacağını gerek bu yollarla gerekse başka eylem, fiil ve davranışlarla Sanalexpress.com direk veya dolaylı rakip olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

D.) Sanalexpress.com Üyelerin site veri tabanına ilan eklemesi ve diğer kullanıcıların bu ilanları incelemesi, izlemesi prensibine göre çalışmaktadır. Sanalexpress.com Üyelerin görüntülediği ve yüklediği içeriğin hukuka uygun olup olmadığını, doğruluğunu ve güvenilirliğini hiçbir şart ve koşulda kesinlikle garanti etmemektedir. Bu sebepten doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmemektedir.

E.) Sanalexpress.com içerisinde üçüncü şahısların sunduğu hizmetlerden, Üyelerin gönderdiği ilan ve içeriklerden Sanalexpress.com çalışanları, iş ortakları, yöneticileri, pazarlamacıları kesinlikle sorumlu tutulamaz.

F.) Üyeler sanalexpress.com  üzerinde T.C kanunlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağını, haksız rekabet ve kazanç elde edecek fiil ve davranışlarda bulunmayacağını, Sanalexpress.com’ un ve üçüncü şahısların kişilik ve ticari itibarına tecavüz etmeyeceğini sanalexpress.com’ u manipüle etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

G.) Sanalexpress.com  Üyelerin üye kayıt aşamasında ve sonrasında gönderdikleri gizli ve özel bilgileri “Sözleşme” ve “Gizlilik Politikası” kararları doğrultusunda kullanabilir, paylaşabilir, açıklayabilir ayrıca ziyaretçilerin ve Üyelerin Sanalexpress.com u ziyareti ve üyeliği esnasında elde ettiği her türlü veriyi analiz ve kullanıcı memnuniyetini sağlamak veya daha iyi hizmet sunmak amaçlı kullanabilir.

H.) sanalexpress.com, sanalexpress.com sitesi dahilinde bulunan içeriği, Kullanım Şartları, Sözleşme, Gizlilik Politikası dahil istediği zaman kimseye danışmadan ve mehil vermeden sanalexpress.com ’de duyurarak değiştirebilir.

Fikrî Mülkiyet Hakları

A.) sanalexpress.com (tasarımı, ara yüzü, metin, imge, html, php kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (sanalexpress.com) telif haklarına tabi çalışmalar) sanalexpress.com’ ye ait olarak ve/veya sanalexpress.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, sanalexpress.com Hizmetlerini, sanalexpress.com bilgilerini ve sanalexpress.com telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının sanalexpress.com Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı sanalexpress.com den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

B.) Sanalexpress.com Hizmetleri, sanalexpress.com bilgileri, Sanalexpress.com telif haklarına tabi çalışmalar, Sanalexpress.com ticari markaları, Sanalexpress.com alt alan adları, Sanalexpress.com ticari görünümü veya Sanalexpress.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

C.) Kullanıcılar, Sanalexpress.com Marka ve Logosunun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu ‘Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğacak hukuki işlerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ‘Sözleşmeden doğan ve/veya doğabilecek her türlü ihtilafın giderilmesinde, hallinde, Fethiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanım Koşullarının Kabulü ve Tasdik Edilmesi

Kullanım Koşulları sanalexpress.com tarafından sanalexpress.com yardım sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren geçerlilik kazanır. Üyeler bu kullanım şartlarını sanalexpress.com sitesini kullanmakla kabul ve onaylamış olmaktadırlar. sanalexpress.com istediği zaman kullanım koşulları ve şartlarında değişikliğe gidebilir bu değişiklikler sanalexpress.com yardım sayfasında yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.