Essentials Nasıl Kullanılır ve Komutları Nelerdir?

Admin

Administrator
Yönetici

Essentials Nasıl Kullanılır ve Komutları Nelerdir?​

Essentials, popüler bir Minecraft sunucu eklentisi olan Bukkit/Spigot tabanlı bir eklentidir. Oyuncuların sunucuda farklı komutlar ve özellikler kullanmasına olanak tanır. Essentials eklentisinin kullanımı sunucunun sürümüne ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, yaygın kullanılan bazı komutlar ve temel kullanım adımları aşağıda verilmiştir:

1. Essentials Temel Komutları: Genel komutlar ve özellikler için bazı örnekler:
 • /help: Sunucudaki mevcut komutları ve yardımı görüntüler.
 • /spawn: Oyuncuyu sunucunun spawn noktasına taşır.
 • /sethome [isim]: Oyuncunun bir evi belirli bir isimle kaydetmesini sağlar.
 • /home [isim]: Kaydedilmiş bir evin yanına taşınmanızı sağlar.
 • /tp [oyuncu] [hedef oyuncu/koordinat]: Bir oyuncuyu başka bir oyuncunun yanına veya belirli koordinatlara taşır.
 • /warp [isim]: Belirlenmiş bir warp noktasına gitmenizi sağlar.
 • /msg [oyuncu] [mesaj]: Özel mesaj göndermenizi sağlar.
 • /tpa [oyuncu]: Diğer bir oyuncuya telepor isteği göndermenizi sağlar.
 • /tpaccept: Gelen bir telepor isteğini kabul etmenizi sağlar.
2. Sunucu Sahipleri ve Yetkilendirilmiş Oyuncular İçin Komutlar: Sunucu sahipleri ve yetkilendirilmiş oyuncular, daha fazla komut ve yetenek kullanabilir:
 • /ban [oyuncu] [sebep]: Bir oyuncuyu sunucudan yasaklamayı sağlar.
 • /kick [oyuncu] [sebep]: Bir oyuncuyu sunucudan atmayı sağlar.
 • /mute [oyuncu] [süre] [sebep]: Bir oyuncunun sohbetini belirli bir süre boyunca kapatmayı sağlar.
 • /gamemode [oyuncu] [mod]: Bir oyuncunun oyun modunu değiştirmenizi sağlar (Survival, Creative, Adventure, Spectator).
 • /give [oyuncu] [eşya] [miktar]: Bir oyuncuya belirli bir eşya ve miktarını vermenizi sağlar.
 • /enchant [oyuncu] [büyü] [seviye]: Bir oyuncunun eşyasını belirli bir büyü ile büyülemenizi sağlar.
3. Warp ve Evlerin Yönetimi:
 • /setwarp [isim]: Yeni bir warp noktası oluşturmanızı sağlar.
 • /delwarp [isim]: Varolan bir warp noktasını silmenizi sağlar.
 • /delhome [isim]: Kaydedilmiş bir evi silmenizi sağlar.
 • /warps: Tüm warp noktalarını listeler.
4. Diğer Komutlar:
 • /motd: Sunucunun mesajını düzenlemenizi sağlar.
 • /whois [oyuncu]: Bir oyuncu hakkında bilgi almanızı sağlar.
 • /vanish: Görünmezlik moduna geçmenizi sağlar (yetkilendirilmiş oyuncular için).
Essentials eklentisinin tam kullanımı, sunucunun yapılandırmasına ve versiyonuna bağlı olarak değişebilir. Sunucunuzda Essentials'ı etkinleştirdiyseniz, sunucu yöneticisi veya yetkilendirilmiş oyuncular, komutları kullanırken dikkatli olmalı ve gerektiğinde yardım almalıdır.
 
Üst